Home

Wie zijn wij ?

Demul Tom bvba is een firma die zich zeer bewust inzet voor degelijke bouwpraktijken. Bij bouw- en renovatie-werken , zijn de laatste jaren meer en meer het accent gelegd op isolatie en luchtdichtheid. Om deze lastige  punten onder controle te krijgen is er gezocht naar degelijke meetapparatuur zodat de problemen kunnen gelokaliseerd worden en waar nodig gekwantificeerd.
Hiervoor werd de afdeling BlowerDoor-Test & Thermografie (BT&T) opgericht.

 

Wat doen wij ?

Luchtdichtheidsmeting

De Blowerdoor luchtdichtheidstest is zonder twijfel de nummer 1 voor wat gebruik en nauwkeurigheid betreft. De apparatuur word jaarlijks geijkt waardoor legale en officiële certificaten de meting finaliseren. Dit is zeer belangrijk om op het E-peil van een woning nog enkele punten te kunnen winnen. Met de thermische beelden, genomen met een infrarood camera van FLIR, kunnen we, bij voldoende temperatuursverschil (delta t 10°C) plaatsen lokaliseren waar isolatie ontbreekt, koude bruggen zijn en alzo luchtlekken in kaart brengen.

Met deze hulpmiddelen bieden we U een diagnose instrument aan om uw winst aan comfort en besparing te optimaliseren.